Archive for Aralık 29, 2012

2012 yılında 4000 MW ‘lık Enerji Tesisi Devreye Alındı

27.12.2012 

2012 yılı ilk 11 ayında toplam 3.925 megavat elektrik üretimi kapasitesi devreye girdi. Türkiye kurulu gücü ilave kapasite ile birlikte 56.759 megavata ulaştı. En çok yatırım yapılan illerin başında Sinop, Karaman ve Gümüşhane yer aldı. En çok yatırım hidroelektrik santrallerine yapıldı, toplamda 2.392 megavat gücünde tesis faaliyet geçti. Devreye giren doğalgaz tesisi yatırımı 795 megavat oldu. Yıl boyunca yapılan tesis yatırımlarının değeri 10 milyar dolara ulaştı.

Aylara göre devreye giren ilave kapasite

Yakıt cinsine göre tesis yatırımları

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/27/2012-yilinda-3925-mw-elektrik-uretim-kapasitesi-devreye-girdi/

Çin Güneş İçin Türkiye’ye Geliyor !

Çinli Güneş Enerjisi Devi China Sunergy Türkiye’de Üretime Başlıyor

27.12.2012 

Çinli güneş hücresi ve paneli üreticisi China Sunergy Co, Ltd (Nasdaq: CSUN), Seul Enerji Yatırım A.Ş. ile birlikte İstanbul Tuzla’da üretime başlıyor.

Şirketler Türkiye’de güneş hücresi ve güneş panelleri üretmek ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapmak üzere “CSUN Eurasia” ismi altında 3 farklı ortaklık anlaşmasını Eylül ayında imzaladılar. İlk 150MW’lık güneş paneli üretim hattı kuruldu ve tesis 2013 Ocak Ayı içerisinde güneş paneli üretimine başlayacak, aynı zamanda 100MW’lık güneş hücresi üretimi de şu anda kurulum aşamasında ve Mart ayında devreye girecek. 200MW’lık ilave üretim hatları 2013 yılının ilk çeyreğinde kurulacak ve Haziran ayına kadar güneş enerjisi pazarının durumuna göre kademeli olarak üretim artırılacak.

1200′den fazla kişiye istihdam

Tuzla İstanbul Ticaret ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde 22.000m2’lik kapalı alanda yer alan fabrika, ilave yatırımları ile birlikte 1200’den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Bu yatırım CSUN’ın Çin’den sonraki en büyük ikinci üretim tesisi konumunda. Bu tesis CSUN’ın sadece Avrupa’daki değil, Amerika’daki müşterilerine de ürün tedarik edecek.

Akfel ile görüşmeler askıya alındı

2012 Temmuz ayında, China Sunergy olarak Akfel Group ile Türkiye’de üretim konusunda mutabakat anlaşması imzalandığı açıklanmıştır ancak Akfel Grup ve China Sunergy (CSUN) arasındaki yatırım görüşmeleri askıya alınmıştır.  Taraflar birlikte güneş enerjisinden elektrik üretim projelerindeki fırsatları değerlendirecek.

China Sunergy’nin CEO’su Stephen Cai konu ile alakalı yaptığı yorumunda “Türkiye’de tesislerimizin üretime hazır olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Türkiye’de yerli malı güneş hücreleri ve paneller kullanıldığı zaman güneş enerjisi projelerindeki alım tarife oranları yükselmekte. O sebeple güçlü yerel ortağımız Seul Enerji ile yaptığımız birliktelik sonucunda bölgede önemli bir pazar payına sahip olmayı hedeflemekteyiz.” dedi.

Türkiye dinamo ülke

SEUL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seymen ise : “ Türkiye’nin enerji ihtiyacı son 10 yılda ciddi ölçüde artış gösterdi ve Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli yadsınamaz seviyede bulunuyor. Türkiye , yenilenebilir enerji yatırımlarında bölgedeki dinamo ülke olmaya adaydır  ve inanıyorum ki güneş enerjisi yatırımları ile enerjideki dışa bağımlılığımız azalacaktır. Türkiye’nin konum olarak kuzey-güney ve doğu-batı arasında ticaret köprüsü olması avantajını da bu üretim tesisimizde kullanmayı ve China Sunergy ile birlikte bu coğrafyada hem üretim hem de güneş projelerinde önemli ve başarılı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.” diye belirtti.

Rekabet Avantajı

China Sunergy CEO’su Stephen Cai ise sonuç olarak “ Güneş Enerjisi endüstrisi şu an tüm dünya’da bir takım sorunlarla karşılaşsa bile geleceğe yönelik olarak bu sektör çevreyi kirletmeyen üretimi ile önemli bir potansiyele sahip. Türkiye bu sektör için yeni bir pazar olmasına rağmen, China Sunergy bu pazardaki ilk oyuncu olmanın avantajını kullanacağına eminim. İlave olarak üretimimizde Türkiye’deki yerel kaynakları kullanarak rakiplerimize karşı maliyet avantajı da oluşturacağız. Üretim tesislerimize Türkiye’yi de katmak, global tedarik zincirimizi geliştirmeye, Amerika, Avrupa veya herhangi bir bölgeden gelebilecek Çin ürünlerine karşı anti-damping uygulamalarından etkilenmemizi önleyecektir. Şirketimizin gelecekteki gelişmeler için yatırımcılarımızın çıkarlarını koruma açısından  çok iyi konumlandığımızdan eminiz.” şeklinde ilave etti

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/27/cinli-gunes-paneli-ureticisi-sunergy-yerli-ortak-seul-enerji-ile-istanbulda-uretim-tesisi-kuracak/

Elektrik talebi her yıl % 8 büyüyor

Güngör Uras Olayların içinden

Türkiye’nin elektrik enerjisi talebi kriz dönemleri hariç yıllık ortalama yüzde 8 oranında büyüyor. Her yıl elektrik üretimini en az 15 milyar kilowatsaat (kWh) artırmaya mecburuz. (2012 yılı ocak-kasım elektrik enerjisi üretimi 219 milyar kWh)
İyi de elektrik üretimini nasıl artıracağız? (1) Parayı nereden bulacağız. (2) Elektriği nasıl üreteceğiz? (3) Elektrik yatırımları kaç yılda, kaç dolar harcama ile tamamlanır?

Enerji konularında merak ettiklerimi DSİ’de Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı yapmış olan Dursun Yıldız’a (1958 Samsun,) sorardım. Dursun Yıldız o dönemde Gazi ve Hacettepe üniversitelerinde ders verirdi. Şimdilerde de  ders ve  konferanslar vermeye devam ediyor. Ankara’da “Toprak Su Enerji Çalışma Grubu” adı ile bir grup oluşturdu. İnternette “www.topraksuenerji.org” sitesinde bu konularda güncel sorunlar, dünyada olan bitenler hakkında haberler, bilgiler, araştırmalar yayınlıyor. Ben sitenin devamlı bir izleyicisi olarak çok şeyler öğreniyorum.
Bu yazıda Dursun Yıldız ve topraksuenerji internet sitesinden öğrendiklerimi özetleyeceğim.

Elektrik yatırımı pahalı
Her enerji üretim tesisinde, kurulu gücün tamamı devamlı olarak kullanılamıyor. Enerji tesislerinin işletme özellikleri farklı. Bu nedenle farklı kaynakların kullanılması gerekli ama her yıl ilave olarak gelen 15 milyar kWh‘lık elektrik talebini üretmek için teorik olarak;
Barajlı HES’lerle üretilmesi halinde yaklaşık 4500 MW,
Doğalgaz çevrim santrali ile üretilmesi halinde yaklaşık 2150 MW,
İthal kömür ile üretilmesi halinde yaklaşık 2250 MW,
Linyit santralleri ile üretilmesi halinde 2500 MW,
Rüzgar santrallerinden üretilmesi durumunda yaklaşık 6000 MW,
Fotovoltaik Güneş Santrali ile üretilmesi halinde yaklaşık 5500 MW,
Nükleer santrallerle üretilmesi halinde 2000 MW gücünde yeni tesislerin devreye girmesi gerekiyor.

Süre genelde uzun
Bu tesislerin kW başına ortalama yatırım maliyetleri barajlı HES’ler için 1500 dolar, Rüzgar için 1300 dolar, Doğalgaz için 800 dolar, İthal Kömür için 1300 dolar, Linyit için 1500 dolar, Bataryalı Güneş Santrali için 3000 dolar, Nükleer için 2000 dolar dolayında.
Ancak bu santrallerin işletme bakım ve yakıt maliyetleri çok farklı. Doğalgaz santrallerinde toplam maliyet içerisindeki yakıt payı % 90, linyit için % 60, nükleer için %30 düzeyinde iken HES’lerde, güneş ve rüzgarda yakıt maliyeti yok.
Santrallerin projelendirmeden     işletmeye alınmasına kadar geçen süreleri de değişik. Projenin finansmanının bulunması ve finansmanın aksamadan sağlanması ile bağlantılı olarak süre değişiyor. En uzun etüd ve plan çalışması Barajlı HES’lerde. Uygun ve sürekli finansman akışı ve normal koşullar altında Barajlı HES’ler için inşaat süresi  yaklaşık 6-7 yıl, Doğalgaz için 2,5 yıl, Nükleer santral için 6 yıl, Linyit için 5 yıl, İthal kömür için 4 yıl, Güneş ve Rüzgar santralleri için ise sadece 1,5 yıl olarak veriliyor.

Elektrik üretim tesisleri  ile ilgili temel bilgiler

(*) Nehir ve Kanal Santralları Dahil

 Kaynak: Milliyet  Gazetesi  28 Aralık 2012 

Su ve Enerji Sorunları Orta Asya’da Gerginliği Arttırıyor !

2012 yılının kasım ayının başında Tacikistan Dışişleri Bakanı Hamrahan Zarifi, son yıllarda bölgedeki su-enerji kaynaklarının kullanımı meselesinin, Orta Asya ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların artmasında etken olduğunu belirtmişti.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo’da düzenlenen ”Japonya artı Orta Asya Diyaloğu” 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Zarifi, Orta Asya ülkeleri arasında su-enerji kaynaklarının kullanımı sorununun güncelliğini korumasının, söz konusu meselenin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Bu konuda ülkesinin tutumunu değerlendiren Zarifi, Tacikistan’ın hiç bir zaman kendi menfaatleri uğruna bölgedeki diğer ülkelerin menfaatlerine zarar vermeyi amaçlamadığını ifade etti.

Zarifi, su-enerji kaynaklarının ortak kullanımıyla ilgili sorunun çözülmesi halinde, Tacikistan’ın hem kendi, hem de bölge ülkelerinin menfaatlerini dikkate alan dengeli bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Sovyetler Birliği’nden 21 yıl önce bağımsızlığını kazanan Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan, sınır aşan suların kullanımı sorununa hala çözüm bulabilmiş değil. Sorun, Orta Asya ülkelerinin ilişkilerinde gerginliğin dönem dönem artmasına neden oluyor.

Kış aylarında enerji kaynakları sorunu yaşayan Orta Asya ülkelerinden Tacikistan ve Kırgızistan, topraklarının büyük bir kısmı dağlık bölgelerden oluşması ve tarım arazilerinin az olması nedeniyle zengin su kaynaklarını elektrik üretimi için değerlendirmeyi hedefliyor.

Sirderya ve Emuderya ırmaklarının aşağı kısmında yerleşen ve ırmak sularını tarım arazilerinin sulanması için kullanmak isteyen Özbekistan ve Kazakistan ise suların depolanmak yerine enerji üretimi için sürekli salınması nedeniyle yaz aylarında su sıkıntısı yaşıyor.

Kırgızistan’da Enerji Krizi- 27 12 2012

Son günlerde ise Petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji kaynaklarında dışa bağımlı olan Kırgızistan’da ciddi boyutta elektrik sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Ağır kış şartlarının etkili olduğu vesıcaklığın yer yer – 30 kadar düştüğü ülkede  son günlerde elektrik enerjisi sıkıntısı had safhaya ulaştı .

Kırgızistan’a elektrik tedarik eden Toktogul hidroelektrik santralininin 4no’lutürbindeki jeneratörün bozulması nedeniyle elektrik enerjisi üretiminde önemlidüşüş olduğu belirtildi.

Bunun üzerine ülkenin değişik bölgelerinde sabah 07.00 ile12.00 ve akşam ise 16.00 ile 24.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacağıbildirildi.

Kırgızistan’da bundan önce de Kazakistan üzerinden alınan doğalgaz miktarındakiani azalma nedeniyle doğalgaz sıkıntısı baş göstermiş, birçok yerleşim yeriyleişletme doğalgazsız kalmıştı

Kaynak: Enerji Enstitüsü. http://enerjienstitusu.com/2012/11/13/orta-asya-ulkelerinde-su-ve-enerji-krizi/

 

Barajlı Hidroelektrik Santraller Özelleşirse Elektrik Fiyatı Ne Olur ?

26.12.2012

Topraksuenerji-Garanti Yatırım 2013 Strateji Raporu’nda  enerji sektörü için yatırımcılara  tavsiyelerde bulunuldu:. Aynı raporda Hidroelektrk santrallerinin üretimdeki payı ve fiyatlarla ilgili bir grafik de yer aldı

2011’den bu yana Doğalgaz  Santrallerinde Maliyetler % 50 arttı !

Raporda Elektrik üretiminin %45’ini üreten doğalgaz santrallerinde maliyetler yükseliyor deniyor.2011 başından bu yana doğalgaz fiyatının yaklaşık %50 oranında arttığı belirtiliyor. 2013 yılında hiç doğalgaz zammı yapılmasa da ortalama doğalgaz maliyetinin yıllık bazda %15 artacağı ileri sürülüyor.. Maliyet artışının elektrik satış fiyatlarına yansıtılamaması durumunda faaliyet karlılığının düşeceği iddia ediliyor.

Tüm bu tesbitler yapıldıktan sonra Raporda “ Olumsuz beklentiler nedeniyle Ak Enerji, 2013 başında 98MW gücündeki Çerkezköy kojenerasyon doğalgaz santrali faaliyetlerini durduracaktır. ifadesine yer veriliyor.

Barajlı HES’ler Özelleşirse?

Halen özellikle depolamalı HES’lerin önemli bir bölümü EÜAŞ tarafından işletilmektedir. İşletmedeki yaklaşık 15 500 MW kurulu gücündeki Barajlı HES’lerin 12 500 MW’ı EÜAŞ tarafından işletilmektedir.

2012 yılındaki toplam elektrik enerjisinin  yaklaşık 5te biri ( 42 milyar kWh) EÜAŞ tarafından işletilen  Barajlı HES’lerden üretilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2011 yılında  özelleştirme kapsamına aldığı ancak sonuçlandıramadığı  2900 MW kurulu gücünde 28 adet  Barajlı HES’in özelleştirilmesi durumunda özellikle puant saatlerde üretilecek   enerji fiyatları artacaktır.Bu HES’ler 2010 yılında toplam hidroelektrik enerji üretiminin yaklaşık dörtte birini üretmiştir.

Puant Enerji Fiyatı Artar

Aşağıdaki  grafikte Hidroelektrik santrallerin üretimdeki payı arttikça puant saatlerde ortalama spot elektrik fiyatının keskin şekilde azaldığı görülmektedir.

Halen  kWh’i ortalama  4-5  krş’a  malolan  EÜAŞ’ın işlettiği Barajlı HES’lerin elektrik enerjisi  bu tesislerin özel sektöre devir olması  halinde en az 16 krş/kWh tan piyasaya verilecektir.Bu durum puant saatlerde ortalama spot elektrik fiyatını  arttıracaktır.

EÜAŞ elinde  kalacak olan  toplam  8000 MW kurulu gücündeki santrallerle bu artışı dengelemeye çalışsa bile aşağıdaki grafikteki gibi üretimin düştüğü durumlarda elektrik fiyatı artışı daha da keskin bir şekilde yaşanacaktır.

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/24/2013-yilinda-dogalgazcilar-santralkapatacak/ utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+enerji enstitusu+%28Enerji+Enstit%C3%BCs%C3%BC%29

toprakSUenerji

Tarım arazileri miras yoluyla bölünmeyecek

25 Aralık 2012

Medeni Kanun’a Madde Eklenecek

Tarım arazilerinin kardeşler arasında miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek için Medeni Kanun’un miras hukukuyla ilgili maddeleri değiştiriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım arazilerinin bölünmeden işletilmesine imkân verecek şekilde miras hukukunu yeniden düzenleyen bir yasa taslağı hazırladı.

Türkiye’de 5,5-6 hektar olan ortalama işletme büyüklüğünün Avrupa Birliği (AB) ortalaması 17-18 hektar. Türkiye’de 3 milyon kişi geçimini çiftçilikle sağlarken, 50 milyona yakın kişi de tarım arazisinde miras sahibi.

Tarım arazilerinin bölünmesini önleyecek büyüklük her il için farklı metrekare ile belirlenecek. Seracılık veya kayısı üretimi yapılan bir arazinin bölünme büyüklük kriteri ile kuru tarımın yapıldığı tarla aynı olmayacak. Bakanlık ana kriter olarak arazi büyüklüğünü beş kişilik bir aileye yeterli geliri sağlayabilecek büyüklük olarak belirledi. Arazilerin üzerinden sonradan yol geçmesi, petrol bulunması gibi sebeplerle değerlenmesi halinde ise diğer kardeşlerin değer artışından mağdur olmayacağı bir formül üzerinde duruluyor. Medeni Kanun’da yapılacak değişikliğin 2013 yılı başından itibaren Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Bakan Takip Ediyor !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de yakından takip ettiği çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakanlık kaynakları, arazilerin bölünmesinin önlenmesi ile üretim maliyetinin en aza ineceğini belirterek, “Dört kardeşten biri çiftçilik yapsa da arazi kendisine ait olmadığı için üretimini artıracak masraf yapmıyor. Ya da kardeşlerden bir diğeri de çiftçilik yapıyorsa tarlasını ekip biçmek için traktör alıyordu. Şimdi bir traktörle tek işlem yapılacak. Bu da maliyeti düşürecek.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri Türkiye’de resmî olarak çiftçilikle uğraşan üç milyon kişinin mevcut uygulamada hiçbir zaman kardeşlerinin hakları sebebiyle araziyi kendisinin hissetmediğine dikkat çekiyor. Araziye yatırım yapılmamasının üretimin azalmasına neden olduğunu aktaran bir yetkili, “Türkiye’de DSİ sulama şebekelerinde tarlasını sulayanların oranı bu açıdan önemli. Örneğin 100 bin dönüm arazi sulanmaya açıldıysa 60 bin dönümü sulanıyor.” dedi. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından tarım arazisinin ölçeğini büyütmek isteyene uygun kredi desteği sağlanması üzerinde de duruluyor. Ailesinden miras kalan tarım arazisini satın almak isteyen kardeşlerden birine uygun şartlarda kredi verilmesine yönelik çalışma yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Zaman Gazetesi http://www.zaman.com.tr/ekonomi/tarim-arazileri-miras-yoluyla-bolunmeyecek/2032591.html

Kullanılmayan Lisanslar İptal Edilecek !

26 12 2012 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ister yenilenebilir enerji kaynakları isterse diğer konularda gerçek yatırımcıyı desteklediklerine işaret ederek lisans almış, belli bir süre geçmesine rağmen yatırıma başlamamış lisans sahiplerine bir kısım yaptırımlar geleceğini açıkladı.

Yıldız, ”Eğer lisans ticareti yapmak istiyorlarsa buna çok sıcak bakmadığımızı söylemem lazım. Yatırım yapmayacaklarsa ya lisanslarını iade etsinler, yok geri iade etmiyorlarsa Elektrik Piyasası Kanunu çıktıktan sonra 6 ay içerisinde verdiğimiz bağlantı görüşünü tekrar geri çekmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Elektrikte denetim yetkisinin EPDK’dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılmış olmasının altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Yıldız, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren denetimde Enerji Bakanlığı’nın, TEDAŞ’ın, EPDK’nın, özel şirketlerin birlikte bulunduğu bir denetim mekanizmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/26/kullanilmayan-enerji-lisansina-yaptirim/

Su Gücü Pompasına Bakan Yıldız Sahip Çıktı

Şahin Bekişoğlu’nun Geliştirdiği Pompa Bakanın da ilgisini Çekti

26.12.2012 

Bakan Yıldız, yakıt kullanılmadan sulamaya imkan veren buluşunun destek görmediğini iddia ederek patentini Çin’e satmak istediğini söyleyen girişimciye sahip çıktı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Konferans Salonu’nda Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen ”2012 yılı Dünya Enerji Görünümü Türkiye Tanıtımı” toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a buradaki konuşmasının ardından katılımcılarca sorular yöneltildi.

Bu sırada söz alan ve adının Şahin Bekişoğlu, olduğunu belirten bir kişi, ziraat yüksek mühendisi olduğunu, elektrik ve mazot kullanılmadan tarımsal sulama yapan bir sistem geliştirdiğini söyledi.

Buluşunu Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Yaylacı Köyü’nde uyguladığını çok büyük oranlarda enerji tasarrufu sağladığını ifade eden Bekişoğlu, buluşun Türkiye’de yeterince ilgi görmediği siteminde bulunarak, bu nedenle buluşun patentini Çin’e satmak istediğini dile getirdi.

Bakan Yıldız, buluş sahibi hemşehrisinden toplantıdan sonra kendisinin beklemesini rica etmesine Bekişoğlu, olumlu yanıt verdi. Toplantının ardından çıkışta ASO binasının önünde buluş sahibini bekleyen Taner Yıldız, Bekişoğlu’nu buluşunu Çin’e satmaması için ikna edeceğini dile getirdi. Bekişoğlu’nun yanına gelmesi üzerine Bakan Yıldız, ziraat yüksek mühendisi girişimciyi ikna etmek için makam aracına alarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na götürdü

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/26/bakan-yildiz-girisimciye-sahip-cikti/

Enerji Sektörü İçin yatırımcılara Tavsiyeler

24.12.2012

Garanti Yatırım 2013 Strateji Raporu’nda  enerji sektörü için yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuldu:

2013’te talepte iyileşme bekliyoruz. 2012’nin ilk 11 ayında Türkiye’de elektrik tüketimi yıllık bazda %5.6 artış gösterdi. Son açıklanan 2 ay verisinde tüketimin bir önceki yılın altında kalması sonrasında, 2012 yılında elektrik tüketiminin %5 artacağını öngörüyoruz. 2013’te ise Türkiye’nin elektrik tüketiminin %7 büyüyeceğini öngörüyoruz. Sektörde orta vadede cazip büyüme potansiyeli mevcuttur ancak yüksek yatırımlara bağlı olarak artan borçluluk, sermaye ihtiyacını gündemde tutmaktadır.

Elektrik üretiminin %45’ini üreten doğalgaz santrallerinde maliyetler yükseliyor. 2011 başından bu yana doğalgaz fiyatı yaklaşık %50 oranında arttı. 2013 yılında hiç doğalgaz zammı yapılmasa da ortalama doğalgaz maliyeti yıllık bazda %15 artacaktır. Maliyet artışının elektrik satış fiyatlarına yansıtılamaması durumunda faaliyet karlılığı düşebilir. Olumsuz beklentiler nedeniyle Ak Enerji, 2013 başında 98MW gücündeki Çerkezköy kojenerasyon doğalgaz santrali faaliyetlerini durduracaktır.

Araştırma kapsamımızdaki şirketlerin Türkiye’deki toplam kapasitesi 2013 yılında fazla değişmiyor. Kasım sonu itibariyle Türkiye’de kurulu kapasite 56,760MW, kurulu kapasitenin %44’ü kamuya ait iken, %40’ı serbest üretim şirketlerine ait. Aksa Enerji’nin 2013 yılında 57MW gücündeki iki adet rüzgar santralinin devreye girmesi bekleniyor. Zorlu Enerji’nin ve Ak Enerji’nin 2013 yılında Türkiye’de devreye girecek yeni kapasitesi bulunmuyor. 2014 yılında bu 3 şirketin Türkiye’de kurulu kapasitelerinin 1,100MW artması bekleniyor.

AK ENERJİ

• 2013-sonu hedef fiyatımız 2.40TL %9 artış potansiyeli sunmaktadır. Şirket’in orta vadede büyüme potansiyeline karşın 2013’te piyasa koşulları nedeniyle kapattığı santrali ile operasyonel kapasitesinin azalması, 2013 yılında yazılacak yüksek finansal giderler ve devam eden yoğun yatırım dönemi nedenleriyle hissenin baskı altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

• Ak Enerji 2013 başında kapasitesini düşürecek. 2012 yılında toplam 87MW gücünde 3 yeni hidrolektrik santrali devreye alan Ak Enerji 2013 başında 98MW gücündeki Çerkezköy kojenerasyon doğalgaz santralini durduracak. Çerkezköy tesisinin kapatılması sonrasında şirketin işletmede olan kurulu gücü 648MW olacak. Öte yandan Ak Enerji 2014 yılında devreye girmesi beklenen 900MW gücünde planlanan EGEMER doğalgaz santralinin yatırımına devam etmektedir. EGEMER kombine çevrim santralinin yeni teknolojisi ile yüksek verimlilikle çalışması bekleniyor.

• FVAÖK marjında artış bekliyoruz. Ak Enerji’nin 9A12’de toplam elektrik üretiminin %14’ünü üreten ve düşük karlılıkla çalışan tesisin kapatılması marjları olumlu etkileyecektir. Ayrıca 2012’nin 2. yarısında devreye girmiş yüksek karlılığa sahip hidroelektrik santrallerin 2013’te tam kapasite çalışacak olması ile FVAÖK marjında 4 puan iyileşme bekliyoruz.

• Yüksek borçluluk nakit yaratılmasını sınırlıyor. Ak Enerji’nin 3Ç12 sonu itibariyle 1.33mlr TL net borcu bulunmaktadır. Ak Enerji’nin AkCEZ’deki %45 payını toplam 140mn ABD$ bedelle ana ortaklara satması ile borç pozisyonu iyileşecek. Buna rağmen önümüzdeki yıllarda faaliyet seviyesindeki iyileşmeler, yüksek finansal giderlerin etkisiyle gölgelenecektir.

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/24/2013-yilinda-dogalgazcilar-santralkapatacak/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+enerjienstitusu+%28Enerji+Enstit%C3%BCs%C3%BC%29

2013’te Doğalgazda Maliyet Baskısı Santral Kapattıracak !

24.12.2012 

Garanti Yatırım 2013 Strateji Raporu’nda  enerji sektörü için yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuldu:

2013’te talepte iyileşme bekliyoruz. 2012’nin ilk 11 ayında Türkiye’de elektrik tüketimi yıllık bazda %5.6 artış gösterdi. Son açıklanan 2 ay verisinde tüketimin bir önceki yılın altında kalması sonrasında, 2012 yılında elektrik tüketiminin %5 artacağını öngörüyoruz. 2013’te ise Türkiye’nin elektrik tüketiminin %7 büyüyeceğini öngörüyoruz. Sektörde orta vadede cazip büyüme potansiyeli mevcuttur ancak yüksek yatırımlara bağlı olarak artan borçluluk, sermaye ihtiyacını gündemde tutmaktadır.

Elektrik üretiminin %45’ini üreten doğalgaz santrallerinde maliyetler yükseliyor. 2011 başından bu yana doğalgaz fiyatı yaklaşık %50 oranında arttı. 2013 yılında hiç doğalgaz zammı yapılmasa da ortalama doğalgaz maliyeti yıllık bazda %15 artacaktır. Maliyet artışının elektrik satış fiyatlarına yansıtılamaması durumunda faaliyet karlılığı düşebilir. Olumsuz beklentiler nedeniyle Ak Enerji, 2013 başında 98MW gücündeki Çerkezköy kojenerasyon doğalgaz santrali faaliyetlerini durduracaktır

Araştırma kapsamımızdaki şirketlerin Türkiye’deki toplam kapasitesi 2013 yılında fazla değişmiyor. Kasım sonu itibariyle Türkiye’de kurulu kapasite 56,760MW, kurulu kapasitenin %44’ü kamuya ait iken, %40’ı serbest üretim şirketlerine ait. Aksa Enerji’nin 2013 yılında 57MW gücündeki iki adet rüzgar santralinin devreye girmesi bekleniyor. Zorlu Enerji’nin ve Ak Enerji’nin 2013 yılında Türkiye’de devreye girecek yeni kapasitesi bulunmuyor. 2014 yılında bu 3 şirketin Türkiye’de kurulu kapasitelerinin 1,100MW artması bekleniyor.

AK ENERJİ

• 2013-sonu hedef fiyatımız 2.40TL %9 artış potansiyeli sunmaktadır. Şirket’in orta vadede büyüme potansiyeline karşın 2013’te piyasa koşulları nedeniyle kapattığı santrali ile operasyonel kapasitesinin azalması, 2013 yılında yazılacak yüksek finansal giderler ve devam eden yoğun yatırım dönemi nedenleriyle hissenin baskı altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

• Ak Enerji 2013 başında kapasitesini düşürecek. 2012 yılında toplam 87MW gücünde 3 yeni hidrolektrik santrali devreye alan Ak Enerji 2013 başında 98MW gücündeki Çerkezköy kojenerasyon doğalgaz santralini durduracak. Çerkezköy tesisinin kapatılması sonrasında şirketin işletmede olan kurulu gücü 648MW olacak. Öte yandan Ak Enerji 2014 yılında devreye girmesi beklenen 900MW gücünde planlanan EGEMER doğalgaz santralinin yatırımına devam etmektedir. EGEMER kombine çevrim santralinin yeni teknolojisi ile yüksek verimlilikle çalışması bekleniyor.

• FVAÖK marjında artış bekliyoruz. Ak Enerji’nin 9A12’de toplam elektrik üretiminin %14’ünü üreten ve düşük karlılıkla çalışan tesisin kapatılması marjları olumlu etkileyecektir. Ayrıca 2012’nin 2. yarısında devreye girmiş yüksek karlılığa sahip hidroelektrik santrallerin 2013’te tam kapasite çalışacak olması ile FVAÖK marjında 4 puan iyileşme bekliyoruz.

• Yüksek borçluluk nakit yaratılmasını sınırlıyor. Ak Enerji’nin 3Ç12 sonu itibariyle 1.33mlr TL net borcu bulunmaktadır. Ak Enerji’nin AkCEZ’deki %45 payını toplam 140mn ABD$ bedelle ana ortaklara satması ile borç pozisyonu iyileşecek. Buna rağmen önümüzdeki yıllarda faaliyet seviyesindeki iyileşmeler, yüksek finansal giderlerin etkisiyle gölgelenecektir.

AKSA ENERJİ

• 2013-sonu hedef fiyatımız 4.30TL %7 artış potansiyeli sunmaktadır. Aksa Enerji, ana ortağı Kazancı Holding ile entegre yapısı ve yüksek büyüme planı ile öne çıkmaktadır. Aksa Enerji’nin 2012-2020 arasında FVAÖK’ünün yıllık ortalama %19 artacağını öngörüyoruz. Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı artış, kurulu kapasitesinin %80’i doğalgaz santrallerinden gelen Aksa Enerji’yi olumsuz etkilemeye devam edecektir. Şirket’in 2013 yılında devreye girecek kapasitesinin sınırlı olması 2013’te büyümeyi sınırlandırmaktadır.

• Goldman Sachs ortaklığı fiyatlandı. Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding, Goldman Sachs ile Nisan 2012’de imzaladığı anlaşmaya göre, toplam 240mn ABD$ bedelle Aksa Enerji’de %13.30 paya sahip oldu. Anlaşmanın piyasa değerine göre olan primini korumasını şirketin uzun vadeli planlarına bağlıyoruz.

• Türkiye’nin en büyük serbest elektrik üreticisi. Aksa Enerji mevcut 2,045MW kurulu gücünü 2017 yılında 4,500MW’a çıkaracaktır. 2012 yılında 9.8TWs olan elektrik üretimini 2018 yılında 20TWs’e çıkaracağını öngörüyoruz. Portföydeki yenilenebilir santrallerin toplamdaki payının artması ile karlılık artacaktır.

• Üretimdeki artış satışlara yansıyacak. Aksa Enerji, kapasite artışı ile gelecek üretim artışını grup şirketi vasıtasıyla dağıtım şirketlerine ve ihracata yönlendirecektir. Aksa Enerji Kuzey Kıbrıs’ta yaptığı satışlar ve kısıtlı bölgelerdeki faaliyetleri ile sektörün üzerinde ortalama elektrik satış fiyatlarına ulaşmaktadır.

• Yüksek borçluluk devam ediyor. Aksa Enerji’nin 3Ç12 sonu itibariyle 536mn ABD$ ve 183mn € açık döviz pozisyonu bulunmaktadır. Aynı dönemde şirketin 1.5mlr TL seviyesinde olan net borcu değerleme üzerinde baskı yaratmaktadır.

ZORLU ENERJİ

• 2013-sonu 1.15TL olan hedef fiyatımız %7 artış potansiyelini işaret etmektedir. Zorlu Enerji 628MW kurulu gücü ile sektörde önde gelen serbest elektrik üreticileri arasında yer almaktadır. Zorlu Enerji yurt içindeki yatırımlarının dışında yurt dışı yatırımları ile bölgesel bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir. Şirketin yurtdışı yatırımlarının getirisi henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı için ve yapılan sermaye artırımına karşın yatırımları devam eden şirketin halen negatif özsermayeye sahip olması hisse üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir.

• 3Ç12 sonu itibariyle 2.0mlr TL net borç. Şirketin Mayıs 2012’de gerçekleştirilen sermaye artırımı sonrasındaki yüksek borçlu ve negatif özsermayeye sahip bilançosu yapılmakta olan yatırımlar için yeni bir sermaye artışı ihtiyacına işaret etmektedir.

• Rusya operasyonları beklenen karlılığa ulaşmadı. Kasım 2011’de devreye giren Tereshkovo santrali 2012 Mart ayında kombine çevrime geçmesine karşın halen beklenen karlılığa ulaşamadı. Yapılmakta olan 80mn ABD$ tutarındaki ilave yatırım ile 1Ç13’te Kojukhovo santralinin devreye alınması ile operasyonel kapasitenin 340MW + 420gcal/saat ısı enerjisine yükselmesi planlanıyor. Şirketin Rusya’daki varlıklarının etkinliğinin artması il marjlarda iyileşme beklemekteyiz.

• Genişleyen coğrafi dağılım. Şirket Rusya’da yaptığı yatırımlar haricinde Pakistan’da 56.4MW gücünde rüzgar enerji santrali kurmaktadır. Ayrıca Zorlu Enerji İsrail’de toplam 1,075MW gücünde 4 adet kombine çevirim doğalgaz santrali kuracaktır. Projedeki 800MW gücündeki Dorad santralinin inşaatına 2011 başında başlanmış olup 2014’te tesisin devreye girmesi beklenmektedir.

Kaynak: Enerji Enstitüsü http://enerjienstitusu.com/2012/12/24/2013-yilinda-dogalgazcilar-santralkapatacak/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+enerjienstitusu+%28Enerji+Enstit%C3%BCs%C3%BC%29