Archive for Mayıs 15, 2016

İstanbul’un Su Sorunu

dy açıklama milliyet

İstanbul’a Su Temini

Dursun YILDIZ

Su Politikaları Uzmanı

İstanbul’un Yağış durumu

İstanbul’un yıllık ortalama yağış yükseklikleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yer alan ve  aşağıdaki verilen grafikte görülmektedir.

Bu grafik incelendiğinde yağışın ortalamanın altında olduğu yıllardan ortalamaya doğru geçişin en az 3 yıllık bir dönem aldığı görülüyor. Diğer taraftan bu değerler İstanbul’a düşen yıllık ortalama yağışlar olup, bunun baraj havzalarına düşen ve barajları besleyen miktarı tam olarak belli değildir.

4

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Koçak 7 Mart 2014 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinde bu konuda şu bilgileri aktarmış; “İstanbul’un aylık ortalama yağış yüksekliği 800/12=66,7 mm dir. İstanbul Ekim’den Nisan’a kadar olan 6 ay ortalamanın üzerinde diğer 6 ay ise ortalamanın altında yağış alır. Nisan-Ekim aylarını kapsayan dönemde İstanbul Barajlarındaki suyun ortalama %22′si buharlaşıyor. Buharlaşan bu miktar ise gelen toplam suyun %20′sinden fazla.

İstanbul Kandilli için yapılan bir çalışmaya göre,kışın yağan yağmurların miktarında bir değişme gözlenmezken,yağmurlu gün sayısı gittikçe azalmakta. Bu eğilim sürerse,daha az sayıda ama daha şiddetli yağış olacak. Daha çok sağanak şeklinde gerçekleşen bu tür yağışlar,başta yapılaşma olmak üzere havzaların iyi korunamaması nedeniyle hızla akışa geçmekte ve ani sellere neden olmaktadır.”

3

İstanbul’u Melen ve Yeşilçay Sistemleri Kurtardı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanıp 2000′li yılların başında inşaatına başlanan Melen ve Yeşilçay sistemleri bugün İstanbul su temininin sigortası durumuna gelmiştir. Yeşilçay sisteminin yanısıra, yapılan bir bypass ile Melen Sisteminden de 2008 yılından itibaren İstanbul’a su verilmeye başlanmıştır.

Melen ve Yeşilçay sistemlerinden 2010 yılında yaklaşık12 milyon metreküp,2011’de110 milyon m3, 2012 yılında157 milyon m3, 2013′de 235 milyon m3 su alınmıştır. Henüz ilk kademesi tamamlanmış olan Melen ve Yeşilçay sistemlerinden bu yılın ilk 5 ayında toplam 128  milyon m3 su alınmıştır.

31. Temmuz 2014  itibariyle  İstanbul’un tüm barajlarında toplam  164,5 milyon m3 su hacmi kalmıştır.Geçen yıldan bu yana Melen ve Yeşilçay sistemlerinden su temin edilememiş olsaydı İstanbul Barajlarındaki su hacmi Sakarya nehrinden ilave su takviyesi başlayana  kadar sıfırlanmış olacaktı.

1

Sakarya Nehrinden  Su Takviyesi

İstanbul barajlarında seviyenin düşmesi İSKİ yönetimini harekete geçirmiş ve  Karasu İlçesinin Tuzla Mahallesi’nde  hızla bir su alma yapısı inşa edilmiştir.Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yere yakın  bu bölgeden alınan su, Melen hattıyla Ömerli Barajına aktarılıp   “arıtıldıktan sonra”  İstanbul’a gönderilmektedir. Sakarya nehrinin  sanayi ve evsel atıklarla kirlenmesi sonucunda   su kalitesinin çok düşük olduğu bilinmektedir.  Ancak   Sistemde mevcut olan arıtma tesisleri  Melen ve Yeşilçay su kaynağı kalitesine göre inşa edildiği için  Sakarya Nehri suyunu arıtmaya uygun değildir.

Temmuz ayı başından  bu yana Sakarya nehrinden İstanbul’a günlük ortalama  600 000 m3 su verilmektedir.

Melen Barajı Hızla Tamamlanmalı

Bu gelişmeler İstanbul’un içme ve kullanma suyu depolama kapasitesini arttırmak gereğini ortaya koymaktadır. İstanbul’a su sağlayan barajların toplam depolama kapasitesi 1055 milyon m3tür. Bu kapasiteyi yaklaşık %70 oranında arttıracak  olan700 milyon m3 hacimli Melen Barajı’nın temeli ise 2014 Mart ayında atılmıştır. İstanbul iline yılda 1 milyar 77 milyon m3 su temin potansiyeli oluşturulacak olan Melen Sisteminin  bir an önce tamamlanması çok büyük önem arzetmektedir.

Tespitler

 • Türkiye nüfusunun %18′i İstanbul’da yaşamasına rağmen kentin bölgesel su kaynakları sınırlıdır.
 • İstanbul’da su temini konusunda kaynak ihtiyaç dengesizliği vardır. Bu dengesizlik,hızlı nüfus artışı ve göç nedeniyle  giderek artmaktadır.
 • İstanbul’da yağışlar,iklim değişikliğine bağlı olarak  daha şiddetli ve sağanak geçişler şeklinde düşmektedir.Bu da hızlı yüzey akışına neden olarak düşen suyun havzalarda ve  yeraltında  istenen düzeyde toplanmasına engellemektedir. Plansız kentleşme  de  aynı seviyede olumsuz etki yaratmaktadır.
 • Küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar baraj rezervuarlarındaki buharlaşmayı ve yaz dönemindeki su talebini arttırmaktadır.

Öneriler

 • İstanbul içme ve kullanma suyu temininde yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için   öncelikle şebekedeki kayıp ve kaçakları önleyecek tedbirler  hızla alınmalıdır.

İSKİ verilerine göre 2013 yılında İstanbul’a 909 454 000 m3  su verilmiştir. İstanbul’da şebekedeki kayıp kaçak oranı tahmini olarak  %20 kabul edildiğinde ,bu oranın %10′a düşürülmesi halinde tasarruf edilecek olan yıllık  su yaklaşık 91 milyon m3 tür.Bu hacim İstanbul’a Istrancalardan su sağlayan 7 adet barajın depolama kapasitesinden daha fazladır.Bu miktar İstanbul’un 45 günlük su ihtiyacına tekabül etmektedir.

 • Art arda gelen kurak dönemlerin devamlılık gösterebileceği  dikkate alınarak bugünden itibaren “Acil Su Yönetimi Tasarruf ve Verimlilik  Eylem Planı” hazırlanıp uygulanmalıdır.Bu eylem planı kapsamında   halkın bilgilendirilmesi, eğitilmesine  yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Halen inşaatı sürmekte olan Melen Barajı hızla tamamlanmalıdır.
 • İstanbul’daki acil su sıkıntısına çözüm ararken  öncelikle Melen sisteminin 2. 3. ve 4. aşamalarının hızla tamamlanması düşünülmelidir.
 • Deniz Suyu Arıtımı gibi ütopik ve ekolojik dengeyi bozacak ,enerji tüketimi yüksek çözümlerden şimdilik uzak durulmalıdır.
 • Sakarya nehrinden gerektiğinde  su takviyesi kirlilik konsantrasyonunun düşük olduğu yağışlı  dönemlerde  sınırlı olarak yapılmalıdır
 • Trakya bölgesindeki İstanbul’u besleyecek  orman ve su havzaları plansız kentleşme , sanayileşme ve ruhsatsız yeraltı ve yerüstü su çekimlerine karşı korunmalıdır.
 • İklim değişikliği etkileri dikkate alınarak  Marmara Bölgesi için hazırlanmış olan  “Marmara Bölgesi İçmesuyu Entegre Havza Yönetimi Master  Planı” revize edilerek uygulanmalıdır.Bu kapsamda mevcut içme suyu temin havzalarında  farklı amaçlı projelerin geliştirilmesi ve bu projelere yüzeysuyu ve yeraltısuyu   çekilmesi kesinlikle  yasaklanmalıdır.
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Belediye ve mahalle veya site  ölçeğinde atık suların yeşil alanlar için  kullanılmasına  önem verilmelidir.Bu kapsamda İstanbul’a düşen yağmur suları sarnıçlarda biriktirilerek uygun alanlarda kullanılmalıdır.
 • İstanbul’da   küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan  acil su temini için spekülasyonların etkisinden ve sosyo-politik baskılardan uzak  kalınmalıdır.
 • Önümüzdeki yıllarda  olası su  sıkıntısından faydalanıp su konusunu   ekonomik ve ticari yönden istismar etmeye yönelik çabalara karşı dikkatli olunmalıdır.

 

Hidropolitik Akademi

 

 

dy açıklama milliyet

Elektrik borcu olan çiftçilere destekleme ödemesi yok !

09

Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu olan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2016 yılında destekleme ödemesi yapılmamasına ilişkin kararname Resmi Gazetede yayınlandı

Resmi gazete için tıklayınız

Tarımsal Sulama Borcu olan Çiftçilere ait desteklemenin kesilmesi kararnamesi

Kıbrıs’ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz’in Hidrojeopolitiği

666

Kıbrıs’ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz’in Hidrojeopolitiği

Dursun Yıldız
SPD Baskani

2 Nisan 2016
Giriş
Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika’ya karşı Avrupa’nın, inanca karşı batıl inancın, Hristiyanlığa karşı İslamın, Katolikliğe karşı Ortodoksluğun, büyük kentlere karşı küçük kolonilerin, adalet-bilim ve sanata karşı karanlığın tarihi olmuştur.

Tüm makale için tıklayınız

Dursun Yıldız Kıbrıs’a Barış Suyu Projesi ve Hidropolitiği Makalesi

These bizarre floating solar panels are solving 3 critical problems

999

Rebecca Harrington
Apr. 1, 2016
These bizarre-looking floating solar panels are the solution to quite a few little-known energy problems.
They can keep the water from evaporating, they can save fertile land for agriculture, and they can be more efficient since the water cools them.
On hydropower dams or reservoirs, it’s especially important that the water doesn’t evaporate so that we can use it for electricity and irrigation. This makes these locations particularly attractive for floating solar panels.
Mark Bennett, the owner of Sheeplands Farm in the UK, built floating solar panels on a three-acre reservoir that irrigates his farm.
“Why should we waste perfectly good grade one and grade two listed land when we have dead space on the water of the resorvoir?” he asks in a YouTube video. “Why should we waste that land?”
And he says it only took a crew a week to build the solar array:
It’s also easier to wash the panels, since you can just use the water they’re floating on to rinse them off with a brush.
Similar projects are popping up all over the world.

Construction began in January on a 13.7 Megawatt floating solar system on the Yamakura Dam in Japan. That’s enough to power almost 5,000 homes.
Brazil announced earlier this month that it will float thousands of solar panels on the Balbina Dam deep in the Amazon. That array will likely power about 500,000 homes, Fusion reports.
These solar panels look a little unconventional, but they’re really a nifty innovation.

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği

adsız

04 Nisan 2016 Pazartesi, 11:34:00Güncelleme: 06 Nisan 2016 Çarşamba, 10:21:59
Bakan Çelik, kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliği imzaladı. İşte koşullar

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliği imzalayarak Başbakanlığa gönderdi.
TEBLİĞ ÖZETLE ŞU HUSUSLARI KAPSIYOR:
- Kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler müracaat edecektir.
- Toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 28’i kırsal alanda yaşamaktadır. Bununla birlikte bakanlığımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı 330 bin 412’dir. Bu da ÇKS’ye kayıtlı toplam çiftçi sayısının yüzde 13,46’sını oluşturmaktadır.
- Bu program kapsamında genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir. (Bakanlar Kurulu Kararı üç yıl olacak şekilde yayımlanmıştır.)

Yeni Su Kanunu Tasarısı Yakında TBMM’de

nigde-ciftcisinin-yuzunu-guldurecek,-8-yeni-sulama-projesi-mujdesi-743108-01

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, 1926’da ilk defa su hakkında bir kanun çıkarıldığını, 90 yıldır hiçbir değişiklik olmadığını söyleyerek, bir süredir yeni bir Su Kanunu taslağı üzerinde çalışıldığına dikkat çekti. Kınacı, “Şu andaki hükümetin ilk altı aydaki icraatları arasına bunu koymayı başardık” dedi.

Su fakiri olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu su riskleri, sadece doğal yaşamı değil iş dünyasını ve ekonomik gelişmeyi de tehdit ediyor. WWF-Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen Su Paneli’nde su kaynaklı riskler, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından tartışmaya açıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, en yoğun çalışmalarından birinin Su Kanunu’nun çıkarılmasına yönelik olduğunu söyleyerek, “Bununla 2011’de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ilk kurulduğunda ilgilenmeye başladık. Siyasileri ikna etmek, bürokratları ikna etmekten daha kolay. Bürokratları ikna etmek ve başta Su Kanunu olmak üzere yeni reformlar yapmak bu sebeple biraz zor olabiliyor. 2012’de iki günlük çalıştay yaptık Su Kanunu için. Birçok kamu kurumu, STK, akademisyen, uzman katıldı. Bu toplantı sonucu bir taslak ortaya çıktı. O günden bu yana sürekli kamu kurumları arasında gelip gidiyor. Şu andaki hükümetin ilk 6 aydaki icraatları arasına bunu koymayı başardık” şeklinde konuştu.

90 YILDIR AYNI KANUN

1926’da ilk defa su hakkında bir kanun çıkarıldığına işaret eden Kınacı, “Bugüne kadar hiçbir değişiklik olmamış. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda takdir edersiniz ki su ihtiyacı çok farklı. Sadece içme suyu, öncelikli olarak Su Kanunu’nda var. Savaşlardan çıkılmış, yeni bir ülke kurulmuş, sermaye yok, öncelikler çok çok farklı. Bugünden bakarsak o Kanunu değerlendiremeyiz. Ne yazık ki daha sonra aynı dinamizmi gösterememişiz. Çok sayıda mevzuat çıkmış. Her kurum kendine özgü bir kanun, yönetmelik çıkarmış ve bunlar birbiriyle çelişiyor, yer yer çakışmalar ve boşluklar var. Bu da suyu yönetilemez hale getirmiş. Bu konudaki sıkıntıların en başında bu ‘çok başlılık’ geliyor. Çünkü çok sayıda kurum ve kuruluş sadece tüm yetkilerin kendinde olmasını ama sorumlulukların başkasında olmasını bekliyor. Yönetimde, düzenleyici kurumla uygulayıcı kurumun farklı olması lazım. İşte Su Kanunu’na bunları yansıtmaya çalıştık. Değişik kademelerden geçiyor, önce çeşitli bakanlıkların aralarında anlaşması gerekiyor, daha sonra siyasi süreç var” şeklinde konuştu.

26 HAVZA İZLENİYOR

CUMALİ Kınacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum sürecinin aslında çok şey değiştirdiğini, bunlardan birinin de su sektörü olduğunu belirterek, “2009 yılında çevre faslı açıldı müzakereye. Bu faslın altındaki sektörlerden biri de su sektörüydü. Su sektöründe yani yönetiminde anlayış tamamen değişti, değişiyor. Öncelikle AB’nin istediği yönetim şekli, tek bir karar verici değil karar vericilerin (merkezdeki karar verici kurumların, kararları taşrada uygulayan paydaşların, suyu kullananların, uzmanların ve STK’ların) suyu birlikte havza ölçekli olarak yönetmesi. Bunun için Türkiye’de yasal bir altyapı yok. Biz daha alt düzeyde yönetmelik ve yönergelerle bunu oluşturmaya çalıştık. Havza Yönetim Heyetleri adı altında kuruluşlar oluşturduk. 25 su havzasında 26 havza izleme heyet oluşturduk. Kurumlarımızı bir araya getirerek, paydaşları dâhil ederek suyu yönetme bilincine ulaşmamız gerekiyor. Bu bir başlangıç oldu. Tüm sektörleri içine alacak şekilde kurak dönemlerde suyun nasıl yönetileceğiyle ilgili bir yönetim planı hazırladık. Ancak Su Kanunu çıkmadığı için yaptırım gücü yok” dedi.

WWF’TEN SU UYARISI

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ise “Suyun doğa için olduğu kadar işletmeler ve ekonomi için de önemi ortada. 2009 yılında Hindistan ve Brezilya’da yaşanan su sıkıntısının dünyada şeker fiyatlarının artmasına yol açtığını biliyoruz. Bugünlerde firmalar, yatırımcıların ‘suyu nereden sağlıyorsun’, ‘su tedarikini ne kadar süre sağlayabileceksin’ gibi sorularıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sorular şirketlerin kredi taleplerinde hesap verilebilirliğini etkiliyor. Büyüme rakamlarının buharlaşmasını istemeyen şirketlerin, su riskini göz ardı etmemeleri gerek” dedi.