Archive for Eylül 4, 2016

Su Politikaları Derneği OECD’nin Su Yönetişim İlkelerine Desteğini Bildirdi.

11

 

22 Ağustos 2016

Türkiye’den SUENin de  yer aldığı birçok kurum ve kuruluş tarafından  katılımcı bir anlayış ile   hazırlanan ve hükümetlere daha iyi su politikaları geliştirebilmeleri için bir çerçeve sağlayan 12 maddelik OECD Su Yönetişim İlkeleri, 2015  Kasımında 7. Dünya Su Forumu’nda Daegu Deklarasyonu yoluyla çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu tartafından onaylanmıştı.

Su politikalarının daha etkin, etkili ve katılımcı bir şekilde hazırlanıp uygulanmasını hedefleyen OECD Su Yönetişimi İlkeleri, kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak sorumluluklar çevresinde işbirliği yapması gerektiğini savunuyor.

OECD-Principles-on-Water-Governance-1-768x768

OECD Su Yönetişim İlkeleri,  gelecek için daha  geniş  bir OECD perspektifi geliştirmek için kullanılacak.

OECD’nin su yönetişim ilkeleri Türkçe raporu için lütfen tıklayınız

OECD SU YÖNETİŞİMİ PRENSİPLERİ