Archive for Mart 29, 2017

TERMİK SANTRALLERİN GÖRÜNMEYEN MALİYETİ

adsız

 

Ülkemizde kömürlü termik santrallerin ormanlık, tarım ve deniz/kıyısal alanlar üzerinde yarattığı etkilerin gizli sosyal, ekonomik ve çevresel maliyetleri, yeni yapılan bir çalışma ile ortaya çıktı.

Araştırmacı ve ekonomist Dr. Bengi Akbulut’un, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan enerji tartışmalarına alternatif bir maliyet hesabı sunan “Termik Santrallerin Maliyeti-  Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışması Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı. Yapılması gündemde olan 5 termik santral projesinin incelendiği çalışmada, uluslararası literatür baz alınarak, bu proje alanlarında çevre ve ekosistem üzerinde yarattıkları “görünmeyen” maliyetler hesaplandı.

5 Termik Santralde Gizli Maliyet: 15.6 Milyon Türk Lirası

The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital adlı çalışmadan da yararlanan Dr. Bengi Akbulut, alım gücü paritesini baz alarak bu projelerin arazi kullanımı üzerinden hektar başına çevresel maliyetlerini ortaya çıkardı.

Çalışmanın sonuçları, CENAL Entegre Enerji Santrali, SOCAR Power Termik Santrali, HEMA Termik Santrali, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ve SANKO Gölbaşı Termik Santrali’nin sadece arazi kullanımı üzerinden* proje döngüleri boyuncaen az 15.6 Milyon Türk Lirasıgizli” maliyet yaratacağını gözler önüne serdi.

Bu maliyetler, ilgili termik santrallerin kurulacağı bölgelerdeki ormanlık, tarım ve deniz/ kıyısal alanlarının barındırdığı doğal varlıklar üzerinden ekosistem hizmet değerlerini kapsıyor. İlgili termik santrallere kömür teşvikleri üzerinden yılda yaklaşık 725.3 Milyon TL da kamu desteği sağlanıyor. Kamu tarafından teşvik edilen bu termik santrallerin yarattığı bu hasarlar, doğa, yerel halk ve kamu tarafından yükleniyor.

ÇED Raporları, Tüm Maliyetleri Kapsamıyor

İlgili 5 termik santralin sunduğu Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Süreçlerini de incelendiği çalışmada, sunulan ÇED raporlara, başta ekosistem hizmetleri ve kamu teşvikleri olmak üzere birçok sosyal, çevresel etkinin, bu etkilerin yarattığı ekonomik maliyetlerin yansıtılmadığını da ortaya çıkarıyor.

Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlanan “Termik Santrallerin Maliyeti -  Alternatif Bir Değerlendirme” adlı çalışmaya http://bit.ly/2niZRbn linkinden ulaşabilirsiniz.

Ekoloji Kolektifi Derneği

        29.03.2017

Editöre Notlar:

  1. Çalışmanın elektronik yayın formatı iklimadaleti.org sitesinde yayınlanmaktadır.

Yayına erişmek için http://bit.ly/2niZRbn

  1. Çalışmaya ait basılı kitap, ücret talep edilmeden dağıtılmaktadır. Kitaptan edinmek  için,  iletisim@ekolojikolektifi.org adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.
  2. Çalışma, termik santrallerin çevreye yaydığı katı, sıvı ve gaz atıkların yarattığı ekonomik maliyetleri kapsamamaktadır. Çalışma kapsamında sadece ilgili arazilerini barındırdığı ekolojik değerlerin ekonomik karşılığı hesaplanmıştır.
  3. Bu rapor, bir parasal değerlendirme çalışmasını içermekle beraber bu tür bir değerlendirmenin açmazlarını yok saymayan bir yöntemsellik benimsemiştir. Dolayısıyla raporda konu edilen projelerin gerçek ve tam bir maliyet hesaplamasını çıkarmak iddiasında olmaktansa, ÇED raporlarında mevcut değerlendirmelerin kısıtları ve ek- sikliklerini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.
  4. Ekoloji Kolektifi Hakkında

Ekoloji Kolektifi2004 yılında çoğunluğu hukukçu ve sosyal bilimci üyeler tarafından kuruldu. Üniversitelerde oluşmuş ekoloji eksenli topluluklara üye kişiler tarafından kurulan Kolektif, 2007 yılında dernekleşti.  Ekoloji Kolektifi günümüzde ekolojinin bütünselliği içinde toplum-doğa-emek sorunlarına bütünsel ve programlı olarak eğiliyor.

Basın İletişim: Samet Zeydan, 0532 495 83 50, iletişim@ekolojikolektifi.org

 

Karapınar YEKA 1 Güneş Santrali İhalesi Sonuçlandı

888

İhaleyi  Kalyoncu- Hanwha Grubu kazandı!

Karapınar YEKA 1 GES ihalesini Kalyoncu- Hanwha Grubu kazandı!

Enerji Günlüğü – Konya ili Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasiteli Karapınar YEKA 1 GES İhalesini 6,99 dolar cent/ kwh ile Kalyon Hanwha OGG kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kullanım hakkı ihalesini 6,99 dolar cent/ kwh ile en düşük teklifi veren Kalyoncu- Hanwha Grubu kazandı.

Karapınar’da, bin megavatlık güneş enerjisi santrali ve 500 megavatlık ekipman üretim fabrikası kurulmasını öngören ihaleyi ile en düşük teklifi veren kazandı.

İhaleye Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu, Kalyoncu- Hanwha Grubu, Çalık Enerji – Solargiga Ortak Girişim Grubu ve ACWA-Kibar Holding-Chint Güneş Ortak Girişim Grubu olmak üzere dört konsorsiyum teklif vermişti.

Daha Fazla bilgi için

Kaynak: Enerji Günlüğü http://www.enerjigunlugu.net/icerik/22221/karapinar-yeka-1-ges-ihalesini-kalyonhanwha-grubu-kazandi.html

Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA-1) ihalesi için 4 grup teklif verdi

888

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağı “Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)” ihalesi için 4 grup başvuruda bulundu.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli Karapınar YEKA ihalesi için başvuru yapan gruplar şöyle oldu;

  • Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu
  • Kalyoncu- Hanwha Grubu
  • Çalık Enerji – Solargiga Ortak Girişim Grubu
  • AKC Güneş Ortak Girişim Grubu

Yarışma, teknik ve mali açıdan talep edilen yeterlikleri sağlayan firmaların katılımı ile 20 Mart 2017 tarihinde alım garantisi olan elektrik fiyatı üzerinden “açık eksiltme” yöntemiyle yapılacak. Üretim tesisi, iletim hatları ve diğer yan harcamalarla beraber toplam 1,5 milyar doların üzerinde bir yatırım miktarına ulaşacağı hesaplanıyor.

İklim Değişikliği ve Küresel Gıda Güvenliği

09
05.01.2016 
ABD Tarım Departmanı tarafından hazırlanan raporda, gıdaya erişimi azaltması ve tüketimi zorlaştırması gibi nedenlerle iklim değişikliğinin küresel, bölgesel ve yerel gıda güvenliğini etkileme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edilmiştir. Sıcaklık artışı ve kurak bölgelerdeki su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimin yanı sıra işleme, depolama, taşıma ve tüketim süreçleri kapsamında da gıda güvenliğini tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin büyüklüğü ve hızı arttıkça gıda güvenliği üzerindeki risklerin de arttığı değerlendirilmektedir.  Gıda sistemlerinin karmaşık oluşu, iklim değişikliği kapsamında çeşitli müdahale mekanizmalarının devreye sokulması gereğini ortaya koymaktadır. Kuraklık gibi bölgesel üretim zorlukları nedeniyle ortaya çıkması olası büyük ölçekli fiyat şoklarının, ticari kararlarla engellenebileceği değerlendirilmiştir. Taşıma sistemlerinin geliştirilmesinin, kayıpların azaltılmasına ve tarımsal piyasalara katılımın artırılmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir. Tarımsal AR-GE konusunda, kamu ve özel sektör yatırımlarının yanı sıra yeni tekniklerin hızlı yayılmasının tarım sektöründe innovasyonun devamlılığının sağlanması adına önem arz ettiği değerlendirilmiştir. Gıda güvenliğinin tehdit edilmesi bütün ülkelerin kırsal ve kentsel kesimini etkilemektedir. Gıda güvenliğindeki sorunların küresel anlamda üretkenliği yıllık %2-%3 oranında azalttığı değerlendirilmektedir.
Kaynak: USDA web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Türkiye Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlayacak

dasa

Türkiye Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak

Enerji Günlüğü – Maden Tetkik ve Arama (MTA) gemisi Akdeniz sularında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacak.

Türkiye, enerji alanında kısa, orta ve uzun vadede bölgeyi, hatta tüm Ortadoğu’yu etkileyebilecek sonuçlar doğurabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Akdeniz’de sondaj için önemli bir hamlemiz olacak. MTA gemisi çalışmaya başlıyor” açıklamasını yaptı.

Birinci sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin’den sonra ikinci gemi ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki ve üç boyutlu sismik çalışmalarla arama faaliyet sürecinin başlatılacağını kaydeden Albayrak, dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 60’ından fazlasının Türkiye’nin yakın çevresindeki bölgede bulunduğuna dikkat çekti.

MTA’NIN HAMLESİ TÜRKİYE’nİN BY-PASS EDİLMESİNİ ÖNLER

Uzmanlar, MTA’nın yapacağı çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede ciddi yansımaları olacağı görüşünde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin gerek MTA hamlesinin gerek uluslararası arenada daha üst perdeden enerji denklemine girmesinin son derece olumlu olduğunu, bunların Türkiye’nin by-pass edilmesinin de önüne geçtiğini kaydetti.

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın düzenleyeceği üçüncü tur doğalgaz ihalesi kapsamında ihale edilecek 6 numaralı sahanın önemli bir bölümünün ülkemizin kıta sahanlığı sınırları içerisinde yer aldığını açıklayıp, ürkiye’nin kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri alacağı uyarısını yapmıştı.

Enerji Günlüğü – Maden Tetkik ve Arama (MTA) gemisi Akdeniz sularında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacak.
Türkiye, enerji alanında kısa, orta ve uzun vadede bölgeyi, hatta tüm Ortadoğu’yu etkileyebilecek sonuçlar doğurabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Akdeniz’de sondaj için önemli bir hamlemiz olacak. MTA gemisi çalışmaya başlıyor” açıklamasını yaptı.
Birinci sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin’den sonra ikinci gemi ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki ve üç boyutlu sismik çalışmalarla arama faaliyet sürecinin başlatılacağını kaydeden Albayrak, dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 60’ından fazlasının Türkiye’nin yakın çevresindeki bölgede bulunduğuna dikkat çekti.
MTA’NIN HAMLESİ TÜRKİYE’NİN BY-PASS EDİLMESİNİ ÖNLER
Uzmanlar, MTA’nın yapacağı çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede ciddi yansımaları olacağı görüşünde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin gerek MTA hamlesinin gerek uluslararası arenada daha üst perdeden enerji denklemine girmesinin son derece olumlu olduğunu, bunların Türkiye’nin by-pass edilmesinin de önüne geçtiğini kaydetti.
Türkiye, Güney Kıbrıs’ın düzenleyeceği üçüncü tur doğalgaz ihalesi kapsamında ihale edilecek 6 numaralı sahanın önemli bir bölümünün ülkemizin kıta sahanlığı sınırları içerisinde yer aldığını açıklayıp, Türkiye’nin kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri alacağı uyarısını yapmıştı.

 

Kaynak: Enerji Günlüğü