Archive for 6. Dünya Su Forumu

“Herkes için Su Hakkı” 1. yılında

Bir yıl önce, Birleşmiş Milletler sanitasyon kadar güvenli suyun da bir insan hakkı olduğunu belirtti.

“Uluslararsı Forum Komitesi direktörü Jean-Pierre Nicol’e göre, bu haklar forumlar olmadan yasal olarak kabul edilemezdi. Aslında , uluslararası komite tarafından tanınan bu durum; Meksika’da gerçekleşen 4. Dünya su forumu’ndan  önce birkaç yıldır devam eden tartışmların ürünüydü. Bugün, 2012′de Marsilya’da gerçekleşecek 6. Dünya Su Forumu’na katılacak uzmanlar ve ilgili kimseler tarafından bu hakkın uygulanması alanında politikalar , yasalar ve finansal kaynakların önemi üzerine çalışıyor.

http://www.worldwaterforum6.org/index.php?id=80&tx_ttnews[tt_news]=166&cHash=7cb117a297721a0ed494885cee8dbf15

6. Dünya Su Forumu Tematik Hedefleri Yayınlandı

Forum öncelikleri : Dünya su toplumlarının katkılarıyla daha sağlıklı, huzurlu, müreffeh ve mavi gezegene doğru adımlar şimdi artık tematik hedeflere dönüşüyor.

6. Dünya Su Forumu eylem için 12 öncelik ve başarı için 3 koşul hakkında çalışma grupları geliştirilmiş ve bunlar 103 somut hedef üzerinde anlaşmaya varmıştır. Tematik Süreçte bir eylem planı ile ve belirli bir süre içinde ulaşılacağı düşünelerek bu hedefler bir geniş katılım, Paydaş Borsası (WISE) yaklaşımı ile tespit edilmiştir.

Uluslarası Forum Komitesi ve Marsilya merkezli forum sekreteryası ile ortak olarak, 300′den fazla kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ağlar şimdi sosyal ve eğitim, insani ve bu iddialı hedeflere ulaşmak için anahtar çözümler ve taahhütlerin belirlenmesi için özel teknik ve bilimsel tüm kıtalarda ve tüm alanlarda alışma gruplarında birlikte çalışacaklarını belirtti.

Böylece toplanan uluslararası su topluluğu şimdi küresel su sorunlarını ele almak üzere her alanda doğru çalışmak için belirli hedefler üzerinde anlaştı.

01.07.2011

http://www.worldwaterforum6.org/index.php?id=80&tx_ttnews[tt_news]=164&cHash=9648d08b2abb9cbfedc49df1eb44c0e3


3.Uluslararası Su ve Film Etkinlikleri (15 Haziran 2011)

6. Dünya Su Forumu (Mart 2012) sırasında Uluslararası “Su ve Film Etkinlikleri” nin de 3′üncüsü Marsilya’da gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğe su sorunları ile ilgili görüşlerini ifade etmek isteyen tüm vatandaşlar davetlidir.

6. Dünya Su Forumu teması; “Çözüm Zamanı” dır. Yarışmaya katılanların çalışmaları su konusunda yaşanan sorunlara ilişkin çözümleri vurgulayan çekimler, yerel / bölgesel dayanışma eylemleri, bireylerin öyküleri ve hatta mizahi bir insan ve çevre için suyun önemini üstlenen projeler olabilir.

Yarışma herkese açıktır ve herhangi bir katılım ücreti yoktur. Kayıt için son tarih 30 Kasım 2011′dir. Çalışmaların son gönderilme tarihi 31 Aralık 2011′dir.

Uluslararası Jüri 6. Dünya Su Forumu’nda özel bir törenle 16 ayrı ödül (toplam ödül tutarı 27.600 USD) dağıtılacaktır.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: www.riec-iwfe.org

Rhin-Meuse Havzasında Su Dayanışma Toplantısı

Forum Mondial de l'Eau Rhin Meuse

12-17 Mart 2012 Marsilya’da yapılacak 6. Dünya Su Forumu’nun hazırlık süreci çözümleri doğrultusunda, “Kökler ve vatandaşlık” komisyonu,  Metz Centre Pompidou’da 20 Haziran 2011 tarihinde “Rhin-Meuse Havzasında Dayanışma” toplantısı organize edecek.

Bu toplantı Claude Gaillard, Rhin-Meuse havza komitesi başkanı tarafından yönetilecek. Bu toplantıda su alanında 200 aktör, yerel topluluklar ve kar amacı gütmeyen kuruluşların üyelerinden seçilmiş temsilcileri bir araya gelecek. Konferans, Mart 2009′da İstanbul’da başlatılan ve “yerel ve bölgesel idareler için İstanbul Su Mutabakatı” yoluyla su yönetimi ve sağlığı geliştirmek için başlatılan sürecin devamı niteliğinde.

Toplantının amacı, Rhin-Meuse havzasının topluluklarını, dünyanın en az gelişmiş bölgeler için su ve sanitasyon erişim ile ilgili  projeleri için olası eylemler ve finansman işlemleri hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca yeni bir proje başlatanları ikna etmeyi amaçlamaktadır.

2010 yılında, su temini ve atık su sanitasyonu aynı zamanda bir otuz dayanışma projeleri de Afrika sahra-altı, Madagaskar, Haiti, Laos, vb yerlerde su için eylemlere bir milyon euro tahsis eden Rhin-Meuse ajansı tarafından desteklendi.

9 Şubat 2005 yasası, aynı zamanda, Oudin-Santini hukuku, su alanında uluslararası işbirliği faaliyetlerini yürütmek ve yerel topluluklara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara teknik ve mali yardım getirmek için su kuruluşlarını yetkilendirir.

6. Dünya Su Forumunun Parlementer Süreci Hazırlık Toplantısı Strazburg’da yapıldı.

Preparatory meeting of the Parliamentary Process of the 6th World Water Forum - Strasbourg - 10 June 2011

Fransa’nın en geniş ikinci şehri Marsilya’da 2012′de gerçekleştirilecek 6. Dünya Su Forumu hakkında görüşmek üzere 150′den fazla parlementer, 10 Haziran 2011′de Avrupa Konseyinde biraraya geldi.
6. Dünya Su Forumundan önce parlementerlerin su hakkındaki küresel tartışmada daha fazla sesini duyurma amacını taşıyan bu parlemento süreci; belirli anahtar kavramları tartıştı.
Sınıraşan sular,

  • Küresel değişikliklere adapte olma,
  • Su Hakkı,
  • Uygun yasal çerçevenin geliştirilmesi için  “Su Yasası Yardım Masası”

5. Dünya Su Forumunda konuşulanlar anahatlarıyla tekrar edilirken, yeni önlemler için öneriler tartışıldı.

Dünya Su Forumu suyun toplumlar için önemini anlatmaya çalışırken, küresel değişimlere de kesin çözümler üretmeyi amaçlıyor.

http://www.worldwaterforum6.org/?page_id=3595

 

 

Çözüm Zamanı

6. Dünya Su Forumu 12-17 Mart 2012′de “Çözüm Zamanı (Time for Solutions)” konu başlığı ile Fransa’da düzenlenecek.
Marsilya 6. Dünya Su Forumu için kendi adaylığını sundu. Su konusunda açıklık ve ülkeler arası alışverişe dayalı gerçekleştirilmesi planlanan bu önemli tarihte katılımcılar; çözüm getirecek önerilerle altıncı kez su konusunda görüşlerini bildirecek.
Dünya Su Konseyi Başkanının da belirttiği gibi “gıda, sağlık, eğitim ve her şeyden önce, enerji ve su” milyarlarca çocuk, erkek ve kadın için  gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasında ve onların nihayet yoksulluktan kurtulmaları için büyük önem taşımaktadır.
Dünya Su Konseyi Başkanına göre “Su konularının” giderek siyasi, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde daha fazla ilerleme kaydetmesi için bir Bakanlar süreci, bir Meclis süreci, bir de Yerel Yönetimler süreci her düzeyde su için çözümler geliştirmek adına dizayn edilecektir. Aynı şekilde, çözümü dünyada gerçekleştirmek gerekir. Bu nedenle,hazırlık çalışmaları Afrika, Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa’da dört kıtada süreçlerle düzenlenecektir. Çapraz kıta çalışmaları da aynı zamanda bir işbirliği yaklaşımı ile alt bölgelerde diğer özel ihtiyaçların karşılanması için yapılabilir.
Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Ekoloji Bakanlığı, Marsilya ve Dünya Su Konseyi, ortaklar kendi ağı ile işbirliği içerisinde, bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacaklar.

http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=6th_forum_kick-off

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&ie=UTF8&q=map+marseille&fb=1&gl=fr&ei=m6vNS6KPJcWusAaa8J2tCg&ved=0CBgQpQY&view=map&geocode=FUyrlAIdshtSAA&split=0&iwloc=A&sa=X

Önümüzdeki yıl Fransa’da yapılacak 6. Dünya Su Forumunda tartışılacak konu; Çözüm

6. Dünya Su Forumu 2012 yılında Marseille ayağında yaşanan su sıkıntılarında katılımcılardan su sorunları hakkında çözüm önerisi getirmelerini bekliyor.

Dünyanın her yerinden çeşitli NGO temsilcileri, özel şirketler, özel kişiler ve  birçoğu Birleşmiş Milletler üyesi olan ulusal temsilciler katılacak.

5. Dünya Su Forumunda temiz su konusunda varılan gönüllü anlaşma; bu forumda yerini çözüm bulmaya bırakıyor.

Yönetim ve çalışır çözümleri üretmek çok önemlidir.  Politikacılar ve su yönetimi birbirinden ayrı düşünülemiyor.

Toplantıdaki İlk iki aşama kamu ve özel kesimden gelen ve bu alanda uzman kişilerin yapacağı sunumlarla geçecek.

3. ve 4. aşama ise politik bir aşamada gerçekleşecek. Devlet başkanları ve bakanları bir evrensel su fonu için görüşlerini paylaşacak ve suyun bir insan hakkı olduğu vurgulancak.