Archive for Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi

Avrupa Su Politakaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Ricardo PETRELLA: “Su Bir İnsan Hakkıdır!”

“Dursun YILDIZ” Avrupa Su Politakaları Araştırma Enstitüsü Başkanı “Ricardo PETRELLA” ile Görüştü

Hidropolitik Uzmanı Dursun YILDIZ Avrupa Su Politakaları Araştırma Enstitüsü (European Institute of Research on Water) Policy Başkanı Ricardo Petrella ile görüştü. 16 Haziran 2011 tarihinde Brüksel’deki Enstitüde gerçekleşen görüşmede dünyadaki su sorunları ve sürdürülen küresel su politikaları ele alındı.

Görüşmede Ricardo Petrella yaklaşık üç aydır İtalya’da olduğunu ve su hizmetlerinin özelleştirmesine karşı referandum için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu referandumdan su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşi bir sonucun çıkmasının cok önemli ve sevindirici olduğunu belirten Petrella ancak bu konudaki mücadelenin devam etmesi gerektiğini ileri sürdü.

İtalya’daki referandum sonucunun AB ülkerindeki su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı verilen mücadeleye güç kattığını belirten Petrella bu konuda bir imza kampanyası başlattıklarını belirtti. AB deki su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı 1 milyon imzaya ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Petrella bu dilekçeyi  Avrupa Komisyonuna
sunacaklarını ifade etti.

Enstitü olarak suyun ticarileşmesine karşı, global su poltikaları üzerinde bilgiye ve araştırmaya dayalı çalışmalar yaptıklarını belirten Petrella bunun yanısıra dünyada su hizmetlerinin özelleştirilmesine karsi olan eylemlere de destek verdiklerini ifade
etti.

ToprakSuEnerji grubu üyesi ve Hidropolitik uzmani Dursun YILDIZ da suyun öncelikle bir insan hakkı olduğunu ve su hizmetlerinin kamu hizmeti olarak verilmesi gerektiğini belirtti. Topraksuenerji Gurubunun amacı ve çalışmaları konusunda bilgi veren Dursun YILDIZ yakın
gelecekte Türkiye’de yeni bir anayasa hazırlanacağını belirterek bu anayasada yeterli ve güvenli suya ulaşmanın ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir hak olarak yer alması gerektiğini savunacaklarını ifade etti.

Su Politkasi alanının disiplinler arası bir alan olduğunu ve bu nedenle mühendislikten ekonomiye kadar birçok disiplinin bir arada ele alınmasi gerektiğini ileri sürerek bu konudaki bilimsel araştırma çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu konudaki bilimsel calisma ve araştırmaların yeni küresel su politika paradigmasını ve kuresel su planının anlaşılmasına ve bu konuda farkındalılık yaratılmasına katkıda bulunacağını belirten Dursun YILDIZ ToprakSuEnerji gurubunun da konuyu hem ulusal hem de küresel boyutta ele alarak incelediğini belirtti. Bu konudaki çalışmaların her insanın yeterli ve temiz suya ulaşma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına kavuşması için gerekli sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında cok yararlı olacağını belirten YILDIZ bu konularda Avrupa Su Politikaları Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapabileceklerini belirtti. Ricardo Petrella ise bu konuda ToprakSuEnerji gurubunun proje önerilerini almaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek bu tanışmadan çok mutlu olduğunu söyledi.

Ricardo Petrella görüşmenin sonunda Dursun YILDIZ’a Enstitünün bazı yayınlarını vermiştir diğer yayınlarını da  ToprakSuEnerji gurubuna göndereceğini belirterek ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacacaklarını söylemiştir.

Expert on Hydropolitics, Dursun Yildiz met with, president of European Institute of Research on Water Policy, Ricardo Petrella

The water problems and the ongoing global water policy issues were discussed on 16 June 2011 at the Institute in Brussels. RicardoPetrella said that he has been nearly three months in Italy and he worked to get referendum against the privatization of water services.

Petrella indicated that a result of this referendum against the privatization of water services is a very important and gratifying but he argued that they should continue the struggle in this matter. Petrella mentioned that the result of referendum in Italy adds power to the struggle against the privatization of water services in European Union countries. Petrella said that they have launched a signature campaign on this issue and they have worked to reach 1 million signatures against the privatization of water services in European Union countries. Then they would present the petition to the European Commission. Petrella indicated that as the Institute they engaged in studies regarding global water politics based on research and information against the commercialization of water and he expressed their supports to the actions against the privatization of water service around the globe.

Dursun Yildiz who is member of the Soil-Water-Energy group and expert on Hydropolitics  mentioned that water is a human right and water services should be provided as public service first. Dursun Yildiz gave the information about their purposes and studies of the Soil-Water-Energy group. He also said that Turkey will prepare a new constitution in the future. Therefore, they will support for the access of adequate, safe water and living in a healthy environment as a human rights that these human rights should be included in the new Constitution. He forward over that the Water Politics is a multidisciplinary field and, therefore, that the many disciplines from engineering to the economy should be taken in one hand and scientific research studies on this issue are very important.

Dursun Yildiz said that scientific study and research on this subject contribute to the the creation of awareness and understanding of paradigm of new global water politics and global water policy plan. Therefore, As Soil-Water-Energy group, they would examine and consider this matter both national and global dimension.

He also added that studies in this regard will be very useful for planning and implementation of necessary sustainable policies in order to provide for every human being to access to clean and adequate water and the right to a healthy environment. Mr. Yildiz mentioned they can follow joint work on these issues with Research Institute of European Water Policy.Petrella expressed that they would be pleased to receive proposals from the Soil-Wtaer-Energy group by saying his huge happiness to discuss on on this subject.

In the end of the conservation, Ricardo Petrella gave some broadcasts of the Institute and he said that he will send other broadcasts to Soil-Water-Energy group by specifying the happiness is in collaboration.