Archive for Su Yönetimi

Türkiye Su Yönetimi El Değiştirdi!

Su Yönetiminin Ulusal Koordinasyonu ve Nehir Havzaları Yönetim Planları Hazırlanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Verildi!

636 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDEKİ  KARARNAME‘YE GÖRE;

1- Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruluyor.

2- İlgili kararnamenin 8. Maddesinin “ğ” ve “h” fıkralarına göre;

  • Su kaynakları için kullanma planları yapmak
  • Havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak
  • Su Yönetiminin ulusal koordinasyonunu sağlamak
  • Nehir Havzaları Yönetim Planlarını hazırlamak ve onaylamak

yetkileri yeni kurulacak Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‘ne verildi.

ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİHAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME