Archive for Yeraltı Suları

Türkiye yeraltısuyu çekimi denetimi için yönetmelik hazırlandı!

Meclis tarafından yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilen ve çekilecek olan  yeraltısuyu miktarının, ölçüm sistemleri ile ölçülerek kontrol altına alınması ve kullanılacak ölçüm sistemlerinin tespiti amacıyla 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı “yeraltısuları” hakkındaki kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelik 7 Haziran 2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Yönetmelik, kullanma belgesine bağlanmış yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeraltısuyunun çekilmesini kontrol edecek ölçüm sistemlerinin; çeşitleri, özellikleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre; yeraltısuyu çekimi yapılan noktalarda su çekilen boru ucuna “ön yüklemeli su sayacı” veya su çeken pompaya “ön yüklemeli elektrik sayacı” monte edilecek. Böylece belirlenen su miktarından fazla çekim yapılmaya çalışıldığında su sayacından su geçmeyecek veya pompa çalışmayacak. Sonuçta yeraltısuyu çekim miktarı denetim altına alınmış olacak.