Hakkımızda

Toprak, Su ve Enerji kaynakları insanoğlu için taşıdığı yaşamsal önemin ötesinde, ülkelerin varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik gelişimleri açısından da vazgeçilmez kaynaklardır. Bu nedenle toprak su ve enerji alanında araştırma, geliştirme analiz ile elde edilen bilgileri, haberleri, ilgili kesimler ve kamuoyu ile paylaşmak ve bu alandaki kavram kargaşasının ortadan kaldırmak üzere yola çıktık.

Uygarlığın gelişmesinde, birlikte çok önemli bir rol oynayan su ve toprak kaynakları, günümüzde hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yanlış kullanımın baskısı altındadır. Belirli bölgelerde su ve gıda sıkıntısı artmaktadır. Fosil enerji kaynakları ise tükenmekte ve yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkmaktadır. Özetle Toprak, Su ve Enerji kaynakları gün geçtikçe daha yaşamsal ve stratejik bir önem kazanmaktadır.

Sitemiz, tümü stratejik olan bu doğal kaynakların dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumu, önemi, karşılaştığı baskılar ve sürdürülebilir yönetimi üzerine görüş, düşünce ve haberlerin yer alacağı teknik ve teknopolitik özellikli bir sitedir.

Soil, Water and Energy resources are essential resources in terms of the existence of countries, security interests and economic development beyond carrying vital importance for human beings. Therefore, our aim is to share  information obtained from the analysis of research, development and news in the field of soil, water and energy with the public and to eliminate conceptual confusion.

Water and land resources playing an important role in development of civilization are under pressure from rapid population growth, pollution and misuse today. The water and food shortages increase in certain regions. Fossil energy resources exhausts and renewable energy sources stand out. So, Soil Water and Energy resources are becoming more and more vital and strategically important.

Our website touches upon the current status of all natural resources in our country and the world regarding the issues of importance, pressures and opinions, thoughts and stories for sustainable management in a technical and teknopolitic style.

Toprak Su Enerji Çalışma Grubu

Özdemir ÖZBAY 
Avukat, DSİ Eski Baş Hukuk Müşaviri

 Nihal ÇAMLIBEL
Avukat, Hukuk Danışmanı

Zeynep YILMAZ 
Avukat, Hukuk Danışmanı

Dursun YILDIZ 
İnşaat Mühendisi, Su Politikaları Uzmanı DSİ Eski Yöneticisi

Dr. Nüvit SOYLU 
Ziraat Yüksek Mühendisi, DSİ Eski Yöneticisi

Hasan KIRMIZITAŞ 
Jeoloji Mühendisi, DSİ Eski Yöneticisi

Halis Bildiş

DSİ Şube Müdürü
Eski Atatürk Barajı Enerji Yapıları Şube Müdürü

Erkan ALEMDAROĞLU 
Ziraat Yüksek Mühendisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Eski Müdürü

Prof. Dr. Doğan YAŞAR 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Altan Görkem GÜRCAN 
Avukat

Dr. Yusuf Ziya GÜRESİNLİ 
DSİ Eski Yöneticisi

İlker ÖZEL 
İnşaat Yüksek Mühendisi, DSİ Eski Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı

Dr. S. Saim EFELERLİ
İnşaat Mühendisi, DSİ Eski Bölge Müdürü ve Daire Başkanı, GAP Eski Bölge Müdürü

Erdoğan BASMACI
İnşaat Yüksek Mühendisi, DSİ Eski Atatürk Barajı Bölge Müdürü

İbrahim KOCABAŞ
Jeoloji Mühendisi -DSİ Eski 1. Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü

Prof. Dr. Neşet Orhan BAYKAN
Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ABD Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

Doc. Dr. Doğan YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hamza ÖZGÜLER
Meteoroloji Yük.Müh,  DSİ Eski Şube Müdürü

 


 

Bir Cevap Yazın